Vi samarbeider gjerne med andre bedrifter.
Vi utfører natt-og helgarbeid for butikker, kontorer, restauranter, osv til en lav pris.
Vi jobber også som underfører for store bedrifter.
Klikk på kontakt for å avtale en gratis befaring eller for å snakke om samarbeid.